Κλείσιμο

Katalinas School SELD

8 Apr, 2021

Seld Programme | Πρόγραμμα υποστήριξης σχολικών μονάδων προσχολικής & πρωτοσχολικής εκπαίδευσης

To SELD είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο με πολλή φροντίδα κι έχει ως αντικειμενικό στόχο:

 • Να αναπτύξει και στηρίξει ολιστικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον, με προτάσεις, συμβουλευτική καθοδήγηση και  υπηρεσίες σε  όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
 • Να προάγει την ψυχική υγεία όλης εκπαιδευτικής κοινότητας, με απόλυτη προτεραιότητα την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Να σταθεί δίπλα σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύγχρονες προτάσεις, που να ταιριάζουν στις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.

Πρώτο και ουσιαστικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί το  διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του προσωπικού που στελεχώνει τον φορέα.

Το σεμινάριο ενδυνάμωσης και υποστήριξης παιδαγωγών και εκπαιδευτικών προσχολικής & πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ολιστική πλαισίωση του εκπαιδευτικού. Αρχικά προσφέρεται η γνωριμία με σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και προτάσεις μάθησης, με βασικές αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο την μαθητοκεντρική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, αλλά και ως ολοκληρωμένος επαγγελματίας θα έχει την ευκαιρία να στηρίξει και να αναθεωρήσει πρακτικές που τον δυσκολεύουν στη καθημερινή επαφή του με το απαιτητικό αναλυτικό πρόγραμμα, τον απαιτητικό αριθμό της ομάδας των παιδιών που καλείται να διαχειριστεί καθημερινά και τις αυξημένες ανάγκες του. Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν, να εκφραστούν, να έρθουν σε επαφή με την παιδικότητα αλλά και την επαγγελματική ταυτότητα που επιθυμούν και συνεχίζουν να "χτίζουν". Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από τρεις κύριους άξονες κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

 1. Πως μπορεί ο παιδαγωγός να εντοπίσει τις αναπτυξιακές και συμπεριφορικές αποκλίσεις.

Εκπαίδευση στην ανίχνευση ενδεχόμενων αναπτυξιακών και συμπεριφορικών αποκλίσεων με σκοπό την αναγνώρισή τους και την έγκαιρη παρέμβαση. Αναλυτικά:

I. Εκπαιδευτικός ερευνητής.

 • Τeacher as Researcher movement.
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσχολικής/πρωτοσχολικής ηλικίας και η σημασία της ψυχοεκπαίδευσης.
 • Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα και εργαλεία παρατήρησης & αυτοπαρατήρησης
 • Η σημασία του εξωτερικού παρατηρητή-Άξονες Παρατήρησης
 • Παρατηρώντας το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών

II. Δημοκρατικές παρεμβάσεις.

 • Η σημασία της "επιλογής" στη μαθησιακή διαδικασία
 • Ο δημοκρατικός διάλογος
 • Δημοκρατική οργάνωση τάξης/συμβούλιο/κανόνες
 • Η συνδιαμόρφωση του προγράμματος με τον μαθητή

III. Ηλικίες κλειδιά και αναπτυξιακά ορόσημα.

IV. Τι σημαίνει αναπτυξιακή και συμπεριφορική απόκλιση.

V. Παιχνίδια και τρόποι εντοπισμού αποκλίσεων (βιωματικό)

VI. Εργαλεία και μέθοδοι για τους παιδαγωγούς.

 1. Παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο διδασκαλίας.

Αντιμετώπιση των συμπεριφορών που παρεκκλίνουν στο εσωτερικό πλαίσιο του κάθε φορέα  και παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο διδασκαλίας.

 • Δέσιμο ομάδας- Διδάσκοντας τον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση
 • Παιχνίδια αυτοεκτίμησης.
 • Παιχνίδια πνευματικού εγγραμματισμού και πνευματικής ενδυνάμωσης
 • Drama in Education - Δραματικές Τεχνικές και μαθησιακή διαδικασία
 • Παιχνίδια διαχείρισης θυμού.
 • Παιχνίδια διαχείρισης άγχους.
 • Εξατομίκευση διδασκαλίας ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή
 1. Επικοινωνία με γονείς
 • Έκθεση περίπτωσης μαθητή (πώς ένας δάσκαλος κρατάει αρχείο με την εικόνα του μαθητή, ποια στοιχεία μπορεί να επικοινωνήσει)
 • Όρια σε σχέση με το ρόλο του δασκάλου
 • Μη παρεμβατικοί τρόποι επικοινωνίας δασκάλου-γονέα
 • Οριοθέτηση στους γονείς
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για γονείς από τους δασκάλους (χρήσιμοι φορείς, πρωτόκολλα)
 • Καλλιεργώντας τον "κύκλο της ελευθερίας"-τεχνικές έκφρασης

Covid-19: Η επίδρασή του στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών & η ψυχοεκπαίδευση στην μετά covid εποχή.

 

 • Πόσο και πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Η εκπαίδευση και η ψυχοεκπαίδευση στην μετά covid εποχή.
 • Δραστηριότητες διαχείρισης.
 • Τεχνικές αποσυμφόρησης του άγχους των παιδιών για εκπαιδευτικούς.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

-Συμβουλευτική και εποπτεία της μαθησιακής διαδικασίας. Παρέχουμε τη δυνατότητα εποπτικής ομάδας κατά την οποία θα γίνεται συζήτηση και υποστήριξη των παιδαγωγών σε ότι έχει να κάνει με τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της τάξης.

Η ομάδα θα πραγματοποιείται 1 ή 2 φορές τον μήνα με εξατομικευμένα κριτήρια.

Θα γίνεται μια 1η διερευνητική εποπτεία όλης της εκπαιδευτικής ομάδας και εν συνεχεία βάσει των αναγκών που θα προκύψουν θα προτείνεται η συχνότητα.

Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες υποστήριξης παιδαγωγών προσφέρουν:

 • Πρακτικές εντοπισμού αναπτυξιακών & συμπεριφορικών αποκλίσεων, πάνω σε μελέτες περίπτωσης (study cases).
 • Πρακτικές εκπαιδευτικού ερευνητή, δημοκρατικής και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.
 • Μεγάλη ποικιλία σε ψυχοεκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό τον πνευματικό εγγραμματισμό, την ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, τη διαχείριση άγχους και θυμού, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 • Πρακτικές πρόληψης και καλής επικοινωνίας με τους γονείς.

-Πρακτικές επιμόρφωσης του προσωπικού, με μία μεγάλη γκάμα συνεργαζόμενων επιστημόνων. Η εκπαίδευση σε τεχνικές και παιδαγωγικά εργαλεία θα πραγματοποιείται με αυτοτελείς θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Επιμόρφωση στο αισθητηριακό παιχνίδι - Μessy play
 • Παιχνίδια Αυτοεκτίμησης.
 • Drama in education
 • Σεμινάρια με εργοθεραπευτικές τεχνικές & εργαλεία
 • Σεμινάρια με λογοθεραπευτικές εφαρμογές.
 • Σεμινάρια για αναπτυξιακές και συμπεριφορικές αποκλίσεις (Αυτισμός, ΔΕΠΥ, Γλωσσικές διαταραχές, Μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.)
 1. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Γονέων παρέχεται με τη μορφή μηνιαίας διαδικτυακής ομάδας. Απευθύνεται σε γονείς με παιδιά στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Η υπηρεσία προσφέρεται πάνω σε θεματικές που έχουν συμφωνηθεί με τους ενδιαφερόμενους γονείς, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο και παρέχεται με δημιουργία στοχευμένου μηνιαίου πλάνου με σκοπό την ολιστική υποστήριξη των γονέων στο πολύτιμο ρόλο τους.

Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες συμβουλευτικής & υποστήριξης γονέων προσφέρουν:

 • Πρακτικές καλής επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης
 • Άξονες παρατήρησης & εντοπισμού συμπεριφορικών και αναπτυξιακών αποκλίσεων
 • Πρακτικές γνωριμίας και καλής επικοινωνίας με ειδικούς επιστήμονες & χρήσιμους φορείς.
 • Υλικό για τη διαχείριση συναισθημάτων & την ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση του γονεϊκού δεσμού.
 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
 • Η υπηρεσία παρέχεται σε δομές προσχολικής & πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και μπορεί να διαμορφωθεί εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια ανάλογα με τις ανάγκες της δομής.
 • Η υπηρεσία αφορά μια ολοκληρωμένη διαμόρφωση των αξόνων και του προγράμματος εκπαίδευσης, βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλουτισμένη με πρακτικές, υλικό και ασκήσεις ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης.
 • Η υπηρεσία παρέχεται σε μορφή project τα οποία εμπεριέχουν άξονες όλων των γνωστικών κατηγοριών, όπως ζητείται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της βαθμίδας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά η Υπηρεσία Δόμησης Δραστηριοτήτων Σχολείου περιλαμβάνει προτάσεις για:

 1. Χρήση νέων τεχνολογιών στη μάθηση
 2. Σεξουαλική αγωγή
 3. Ψυχοσυναισθηματική αγωγή
 4. Διαφορετικότητα
 5. Προστατεύω τον εαυτό μου
 6. Οικολογία και Περιβάλλον κ.λπ.

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ.

Κατά το εποπτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης της τάξης και ο εντοπισμός τυχόν αναπτυξιακών & συμπεριφορικών αποκλίσεων.

Η απαραίτητη διαδικασία που απαιτείται για την πραγματοποίηση της ανίχνευσης στην τάξη είναι η ακόλουθη.

 • Αρχικά ο φορέας θα πρέπει να ενημερώσει του γονείς πως στα πλαίσια του εποπτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί θα υπάρξει παρουσία των εποπτών στην αίθουσα.
 • Γι’ αυτόν τον λόγο οι γονείς καλό θα είναι να συμπληρώσουν μια βεβαίωση συναίνεσης.
 • Εν συνεχεία πραγματοποιείται στους γονείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό μια online παρουσίαση από τους επόπτες που θα αφορά στις αναπτυξιακές και συμπεριφορικές αποκλίσεις και κατά την οποία θα γίνει η γνωριμία με την ομάδα και συζήτηση.
 • Θα ακολουθήσει η μέρα παρατήρησης.
 • Στο τέλος η εποπτική ομάδα θα παραδώσει στον εκπαιδευτικό την έκθεση συμπερασμάτων όπου αυτή χρειάζεται. Επιπροσθέτως θα δοθούν κι ανάλογες κατευθύνσεις στον εκπαιδευτικό προκειμένου να το επικοινωνήσει στους γονείς.

Το  SCHOOL SELD  μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί σαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της σχολικής μονάδας είτε να επιλεχθούν ξεχωριστά οι υπηρεσίες του.

Στοιχεία επικοινωνίας

+30 211 1175 845

+30 6940 778 779
 

To school SELD δημιούργησαν:

  Κατερίνα Φούρναρη

Απόφοιτος Ψυχολογίας (MAITRISE de "Psychopathologie Clinique et psychanalyse"). Κάτοχος διπλώματος μετεκπαίδευσης στις Δημόσιες Σχέσεις ("CERTIFICATE IN  PUBLIC RELATIONS").

Έχει εργαστεί για αρκετό καιρό στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, σε τμήματα ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων και ανηλίκων. Το SCHOOL SELD είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πορείας στον χώρο της ειδικής αγωγής

  Ελένη Τσάνταλη

Η Ελένη Τσάνταλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Το μεταπτυχιακό της δίπλωμα έχει τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» (Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ). Οι μετεκπαιδεύσεις της έχουν να κάνουν με μη λεκτικές μορφές έκφρασης και διαχείριση συμπεριφοράς, ψυχοκινητική ανάπτυξη, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό καθώς και στη γραφή Braille.Παράλληλα, έχει εκπαιδευτεί σε Δεξιότητες Συμβουλευτικής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αυτό το διάστημα εκπαιδεύεται στην Βραχεία Εντατική και Δυναμική Ψυχοθεραπεία και στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Έχει εργαστεί ιδιωτικά με παιδιά με ψυχοκινητικές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού καθώς και με ομάδες γονέων και εφήβων. Τέλος, έχει εκπονήσει έρευνες που έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια αναπτυξιακής ψυχολογίας και έρευνας.

 Θεοδώρα Καββαδία

H Θεοδώρα Καββαδία είναι ανθρωπιστική Εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, με εμπειρία στην διαχείριση εξαρτήσεων και στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ομάδες μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων.

Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού, Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία (MSc University of Athens).
Η πρακτική και επαγγελματική της εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης σχετίζεται με νηπιαγωγεία σε όλη την Αττική και συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια, όπως το Μπενάκειο Ίδρυμα και οι παιδικές στέγες.
Όσον αφορά τον χώρο της Συμβουλευτικής, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στο ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, καθώς και στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ, σε ομάδες εξαρτημένων εφήβων και σε ομάδες συμβουλευτικής γονέων.
Επίσης, δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αποκατάστασης  ψυχικής υγείας ενηλίκων.
Ο  εθελοντισμός είναι ένα πλούσιο μέρος της ζωής της και προσφέρει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα συμβουλευτικής νέων, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Δημοκρατική Παιδεία(EUDEC), καθώς και συνεργάτιδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την διοργάνωση τηλεσεμιναρίων.