Κλείσιμο

Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «KIDS PROJECT», που εδρεύει στο Ν. Πύργο Ευβοίας, T.K.: 34200, με ΑΦΜ 044690354, αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, επισκεπτών της.

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

1.1. Αποκλεισμός Ευθύνης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «KIDS PROJECT», που εδρεύει στο Ν. Πύργο Ευβοίας, T.K.: 34200, με ΑΦΜ 044690354, ΔΟΥ Εύβοιας (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος), δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

1.2. Περιεχόμενο Διαδικτυακού Τόπου/Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου της KIDS PROJECT, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, κειμένων, εν γένει αναρτημένων στοιχείων, βίντεο, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της KIDS PROJECT και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

1.3. Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται χρήση της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή με τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Στην παραπάνω απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, κάθε παράνομη συμπεριφορά, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού, που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση υλικού προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια παράκαμψης της διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων των χρηστών και γενικά των μέτρων ασφαλείας της ιστοσελίδας κλπ. Επίσης, η Δικαιούχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που ενδεχομένως αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. ανηλίκους). Ακόμη, η Δικαιούχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση κοινοποίησης από τον Επισκέπτη/ Χρήστη, σε οποιονδήποτε τρίτον, των προσωπικών του δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπλήρωση συναλλαγών, μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών του).

1.4. Υπηρεσίες

Η KIDS PROJECT ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Διαδικτυακό της τόπου και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένου στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Διαδικτυακό Τόπο και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, θέτει, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει. Τα στοιχεία (επωνυμία και Αρ. ΓΕΜΗ) του Τρίτου Παρόχου και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email), καθώς και η Πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων εισιτηρίων (Βλ. κατωτέρω ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ), αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο και γνωστοποιούνται στον Επισκέπτη/Χρήστη/καταναλωτή πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου της KIDS PROJECT, ο Επισκέπτης/Χρήστης δύναται να ενημερωθεί άμεσα και εύκολα για τις υπηρεσίες που του παρέχει η KIDS PROJECT, καθώς και να αγοράσει μια ή περισσότερες υπηρεσίες. O Διαδικτυακός τόπος της KIDS PROJECT λειτουργεί με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά, πολιτιστικά θεάματα (π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, μουσεία κ.λπ.), αθλητικά θεάματα κ.ά., έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και κράτηση ή/και αγορά εισιτηρίων των θεαμάτων αυτών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και αγορά προϊόντων συναφών με τα θεάματα. H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από την KIDS PROJECT πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το Διαδικτυακό της τόπο (kidsproject.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στον χρήστη πριν την πραγματοποίηση της αγοράς του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της KIDS PROJECT που επιλέγει να αγοράσει μια υπηρεσία, ενημερώνεται μέσω e-mail (στο e-mail που συμπλήρωσε στην αντίστοιχη φόρμα κατά την πληρωμή) για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αγοράς. Κατά την διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων όπως κατωτέρω γίνεται ειδική μνεία στην υπό στοιχεία 2.1. Ενότητα Ειδικών Όρων Χρήησς, τα στοιχεία του αγοραστή δίνονται από αυτόν και καταγράφονται μόνο με την απόλυτη συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και email ζητούνται από την υπηρεσία μας προκειμένου να γίνεται πληρέστερα η εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών μας, κατά την πώληση εισιτηρίων, αλλά και μετά από αυτήν.

Τα παραπάνω στοιχεία εφόσον ο αγοραστής δώσει την συγκατάθεσή του, χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτησή του σε πολλές περιπτώσεις, όπως για την αποστολή εισιτηρίων μέσω email, για την αντικατάσταση απολεσθέντος εισιτηρίου, για ειδοποίηση σε περίπτωση αναβολής παράστασης κ.ο.κ. Επιπλέον, αν είναι γνωστά τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή, γίνεται εφικτή η τήρηση «ιστορικού συναλλαγών», το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην παραπέρα εξυπηρέτηση του κάθε θεατή, με οφέλη γνωστά ήδη στους περισσότερους επισκέπτες μας.

Ακόμη και εφόσον ο αγοραστής ρητά έχει εκδηλώσει την συμφωνία του, μπορεί να λαμβάνει από την υπηρεσία μας ή από τους υπεύθυνους παραγωγούς καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία αφορούν στα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των αγοραστών.

Στα καταγεγραμμένα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με προσοχή επικεντρωμένη στην διαφύλαξή τους από παράνομη ή και αθέμιτη χρήση, διαρροή, καταστροφή κλπ. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία – προσωπικά δεδομένα κάθε αγοραστή εισιτηρίων, διατηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της KIDS PROJECT τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση της καλλιτεχνικής ή άλλης εκδήλωσης για την οποία ζητήθηκαν και μέχρι ένα έτος μετά την τελευταία αγορά εισιτηρίων από τον ίδιο αγοραστή.

Στα στοιχεία αυτά έχουν πρόσβαση οι αντίστοιχοι Παραγωγοί (θέατρα, Οργανισμοί, Ιδρύματα, διοργανωτές) των εκδηλώσεων για τις οποίες πωλούνται – διατίθενται τα αντίστοιχα εισιτήρια από την KIDS PROJECT, με υποχρέωση πλήρους τήρησης του Ευρωπαïκού κανονισμού και της Ελληνικής νομοθεσίας, όπως περιγράφεται στις  συμβάσεις μεταξύ της KIDS PROJECT και των συνεργαζομένων θεάτρων, παραγωγών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς και των  συνεργαζομένων σημείων  εξυπηρέτησης του κοινού στον τομέα προμήθειας εισιτηρίων οι τελευταίοι ακολουθούν την ίδια πολιτική.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την αγορά εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας καλείται ο επισκέπτης- χρήστης – αγοραστής να δηλώσει ότι συμφωνεί ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία που ο ίδιος θα δώσει και μόνον μετά την δήλωση αυτή, μπορεί να προχωρήσει στην αγορά εισιτηρίου. Επιπλέον, ο χρήστης καλείται να εκδηλώσει την επιθυμία του ή την άρνησή του στην χρήση του email του για άλλο σκοπό πέραν της αποστολής του εισιτηρίου του, δηλαδή για ενημερώσεις και αποστολή άλλων μηνυμάτων.

Η KIDS PROJECT δεν ευθύνεται και δεν έχει ανάμιξη ούτε εγγυάται στον Επισκέπτη/Χρήση την προσήκουσα διάθεση Εισιτηρίων (π.χ. ορθή εκτύπωση και κράτηση επιλεγμένων από τον πελάτη θέσεων) αλλά και τη σωστή διοργάνωση ή/και την επιτυχή εκτέλεση της εκδήλωσης που θέλει να παρακολουθήσει για την οποία αγόρασε το εισιτήριο. Για το λόγο αυτό, ο Επισκέπτης/Χρήστης δε δύναται να στραφεί κατά της KIDS PROJECT εκ της αιτίας αυτής. Η KIDS PROJECT ευθύνεται έναντι του Επισκέπτη/Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα πληρωμή προς τους Διοργανωτές της αξίας των Εισιτηρίων που αγοράζει.

1.5. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα, που παρέχεται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο Επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό τόπο της KIDS PROJECT ή στο Δίκτυο ή και στην KIDS PROJECT γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη / επισκέπτη και η οποία ζημία ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Η από μέρους του Επισκέπτη/Χρήστη πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της KIDS PROJECT επιβεβαιώνει ότι ο Επισκέπτης έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς και συναινεί ρητά να υπαχθεί σε αυτούς. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εισαγωγή στο διαδικτυακό τόπο της KIDS PROJECT από Επισκέπτη/χρήστη κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που αλλοιώνουν ή/και τροποποιούν ή που θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν ή/και να τροποποιήσουν την εμφάνιση, καθώς και την πληρότητα των δεδομένων και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η KIDS PROJECT επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

1.6. Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (links) ή/και σε υπερκείμενες διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners). Οι παραπομπές αυτές δύναται να παρέχονται για την εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η KIDS PROJECT δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους. Η KIDS PROJECT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Επισκέπτη/Χρήστη, που τυχόν προέλθει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links), καθώς οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται από την KIDS PROJECT. Συγκεκριμένα, η KIDS PROJECT δε φέρει καμία ευθύνη, δεν εγγυάται και δεν εγκρίνει σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον διαδικτυακό της τόπο μέσω links, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων ο διαδικτυακός της τόπος και οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση των Επισκεπτών. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει KIDS PROJECT ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

1.7. Έναρξη- Διακοπή λειτουργίας της «Υπηρεσίας»

Η Δικαιούχος δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως της Δικαιούχου. Η Δικαιούχος δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία του Επισκέπτη/ Χρήστη.

1.8. Χρήση Cookies

Η Δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιεί «cookies» για να συλλέγει πληροφορίες, που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητας της Υπηρεσίας και διευκολύνουν τον Επισκέπτη/Χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στον browser και βοηθούν την ιστοσελίδα να αναγνωριζει τον επισκέπτη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό της ανάλογα με προηγούμενες επισκέψεις και επιλογές του.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ομαλή λειτουργία της και τις βασικές της λειτουργίες.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και δεν υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσής τους. Με αυτά τα cookies δεν καταγράφονται προσωπικές πληροφορίες, ούτε καταρτίζεται προφίλ του επισκέπτη.

1.9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρεχόμενες από τη KIDS PROJECT υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου .

Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των προαναφερόμενων τρόπων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως και σχετικώς εξουσιοδοτημένοι.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από την KIDS PROJECT πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως αναφέρφθηκε ανωτέρω υπό στοιχεία 1.4 και όπως τούτα αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 της Δήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο εκάστοτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του προς την KIDS PROJECT να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δε συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι όλοι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του χρήστη για τη λήψη ή/ και διαχείριση των υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από την KIDS PROJECT τόσο η διαδικασία, όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (signup) ή/ και είσοδο (login) του χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση της KIDS PROJECT και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά και ανά περίπτωση, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

1.10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών της KIDS PROJECT και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, όπως οι υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά παρουσιάζονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών Όρων ανά τύπο υπηρεσίας, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό / υπηρεσία που παρέχουν. Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Διαδικτυακό Τόπο και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών, απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών. Η KIDS PROJECT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο αντικαθιστώντας την προηγούμενη και είναι η μοναδική εκάστοτε ισχύουσα. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος, πριν από την αγορά οποιουδήποτε αγαθού/υπηρεσίας που προβάλλονται ή/και παρέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο, οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνουν, ορίζουν και γνωστοποιούν οι Τρίτoι Πάροχοι. Η KIDS PROJECT ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν είτε οι Τρίτοι Πάροχοι είτε η KIDS PROJECT, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι όλοι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Δεν είναι δυνατή η εν μέρει αποδοχή των όρων. Οι ως άνω όροι αλλά και οι κάτωθι, εφαρμόζονται αναλογικά και στο μέτρο του δυνατού και για τηλεφωνικές παραγγελίες που πραγματοποιεί ο χρήστης των υπηρεσιών της KIDS PROJECT, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται στο χρήστη πριν την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η μη προβολή οποιασδήποτε αντίρρησης από το χρήστη μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των γενικών και ειδικών όρων χρήσης και αγοράς υπηρεσίας.

1.11. Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

1.12. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποιος όρος ή διάταξη κριθεί αντίθετος/η προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος/η ή ακυρώσιμος/η, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει μεταξύ του αγοραστή του εισιτηρίου και της KIDS PROJECT μπορεί να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr). Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των παρόντων όρων χρήσης της εν λόγω σύμβασης καθώς και για πράξεις που έγκεινται στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

2. Ειδικοί Όροι Χρήσης

2.1. Αγορές Υπηρεσιών- Εισιτηρίων- Θεαμάτων

Η KIDS PROJECT ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποκλειστικά αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, θέτουν, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό και για την ορθότητα – ερμηνεία- εφαρμογή των οποίων αυτοί και μόνο είναι υπεύθυνοι έναντι του καταναλωτή/επισκέπτη/χρήση. H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από την KIDS PROJECT πραγματοποιείται από το Διαδικτυακό της Τόπο. Επισημαίνεται ότι η KIDS PROJECT, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού της ρόλου στον κλάδο της αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων, παρέχει στους συνεργαζόμενους Τρίτους Παρόχους ( π.χ. Διοργανωτές ή/και Παραγωγούς του κάθε θεάματος κ.ά.) μόνο το πληροφοριακό του σύστημα για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων τους, χωρίς το ίδιο να εισπράττει το σχετικό αντίτιμο. Η είσπραξη του αντιτίμου από την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων από την KIDS PROJECT πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «EveryPay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με αρ. ΓΕΜΗ 126422001000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρνεάδου, αρ. 25-29 και η οποία αδειοδοτήθηκε ως Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η εταιρεία Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

2.2. ΤΙΜΟΚΑΤΟΛΟΓΟΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι τιμές που αναγράφονται στον Διαδικτυακό Τόπο σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό/υπηρεσία αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της KIDS PROJECT για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Διαδικτυακό Τόπο. Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στη KIDS PROJECT, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών. Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Διαδικτυακό Τόπο μπορούν να τροποποιηθούν από την ΚIDS PROJECT ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών. Το αντίτιμο κάθε αγαθού/υπηρεσίας εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Διαδικτυακό Τόπο. Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Δεκτές κάρτες: VISA, MASTERCARD. Τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας πληρωμών διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με τη KIDS PROJECT Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «EveryPay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με αρ. ΓΕΜΗ 126422001000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρνεάδου, αρ. 25-29, η οποία εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση κράτησης, η KIDS PROJECT δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο του αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί κάρτα πληρωμών, της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος ή/και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση κάρτας πληρωμών τρίτου προσώπου, τεκμαίρεται αμάχητα υπέρ της KIDS PROJECT ότι έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη προς εξουσιοδότηση ή συναίνεση ή/και συγκατάθεση από το νόμιμο κάτοχο αυτής. Η KIDS PROJECT δικαιούται, για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη και η έκδοση των εισιτήριων να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή ή την παροχή του αγαθού/της υπηρεσίας. Η KIDS PROJECT, στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την αποστολή από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή/και της κάρτας πληρωμών, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας κάρτας πληρωμών, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την KIDS PROJECT απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων, που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή με την αποστολή των εγγράφων στην έδρα της KIDS PROJECT. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από τη KIDS PROJECT ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, οι εν λόγω Πάροχοι δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο χρήστης (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, PhoneBanking και ΑΤΜ). Πλην των Τραπεζών, οι υπόλοιποι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζουν κατά κανόνα έξοδα συναλλαγής €1,00 - €2,00/ συναλλαγή, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Διαδικτυακό Τόπο πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

2.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν ένα ηλεκτρονικό αρχείο (e-ticket). Τα εισιτήρια δε σας αποστέλλονται από την υπηρεσία μας.

2.4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δε λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του), μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KIDS PROJECT στο τηλ. 6906549161, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Η KIDS PROJECT δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια ή ζημία (θετική και αποθετική) του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

2.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού/υπηρεσίας που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί σχετικά με τα αγαθά/υπηρεσίες που παρέχει. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό απευθείας στον διοργανωτή του θεάματος (τα στοιχεία του οποίου είναι αναρτημένα στη σελίδα του κάθε θεάματος). Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής, σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που ο ίδιος αποκλειστικά αποφασίζει και διαμορφώνει, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, η KIDS PROJECT ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού, όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια της KIDS PROJECT για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της κράτησης για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στο χρήστη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών. Οποιοδήποτε αίτημα πελάτη δύναται να υποβάλλεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και το αργότερο εντός 3 εργασίμων θα λαμβάνει έγγραφή ή τηλεφωνική απάντηση. Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου), ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83 και την απόφαση του ΔΕΕ με αρ. C-96/21. Ως εκ τούτου, στην ανωτέρω εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων και δραστηριοτήτων αναψυχής που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, για τις οποίες οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης.

2.6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ “STREAMING”

2.6.1. Ο χρήστης του εισιτηρίου, μέσω κωδικού που φέρει αυτό, αποκτά πρόσβαση σε σύστημα μετάδοσης μέσω του διαδικτύου («streaming»).

2.6.2. Η ανωτέρω πρόσβαση καθίσταται διαθέσιμη από τον Τρίτο Πάροχο στο χρήστη εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου (ημέρα, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης) και αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δύναται να διατίθεται μέσω σχετικής ιστοσελίδας της KIDS PROJECT.

2.6.3. Η KIDS PROJECT λειτουργεί αποκλειστικά ως σημείο διάθεσης των εισιτηρίων και ως ιστότοπος φιλοξενίας για την προβολή των εκδηλώσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει το streaming, στις περιπτώσεις που αυτό παρέχεται. Μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετάδοση της εκδήλωσης, το περιεχόμενό της και την υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση αυτής είναι ο Τρίτος Πάροχος της εκδήλωσης.

2.6.4. Στο πλαίσιο λήψης της υπηρεσίας, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό (ενδεικτικά, προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet κλπ.) και λογισμικό (ενδεικτικά, browser). Τόσο η KIDS PROJECT, όσο και ο Τρίτος Πάροχος της εκάστοτε εκδήλωσης, ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του χρήστη για τυχόν προβλήματα του χρησιμοποιούμενου από το χρήστη εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και της σύνδεσής του στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανεπάρκειας της ταχύτητας αυτής.

2.6.5. Ο χρήστης δύναται να εξαργυρώσει το εισιτήριο με χρήση του αναγραφόμενου σε αυτό κωδικού μόνο σε μία (1) συσκευή, ενώ δύναται να διακόψει την προβολή στο αρχικό μέσο προβολής και να συνεχίσει την προβολή σε άλλο μέσο. Διευκρινίζεται δε ότι η δυνατότητα προβολής είναι εφικτή μέσω μιας (1) μοναδικής διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) κάθε φορά και δεν είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη προβολή σε άνω του ενός (1) μέσου προβολής ή IP διεύθυνσης. Επίσης, η πρόσβαση στην εκδήλωση μέσω streaming παρέχεται στο χρήστη αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση.

2.6.6. Απαγορεύεται απολύτως και είναι παράνομη η καταγραφή, η αναμετάδοση ή η εκμετάλλευση της εκδήλωσης από το χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα της προβολής μέσω streaming ανήκουν αποκλειστικά στον Τρίτο Πάροχο της εκδήλωσης και λοιπούς συντελεστές, σύμφωνα με το νόμο.

2.6.7. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προβολής της εκδήλωσης μέσω streaming για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με το ενδεχόμενο εκ νέου προβολής ή επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου από τον Τρίτο Πάροχο ή μέσω της KIDS PROJECT, βάσει των οδηγιών που η τελευταία θα λάβει εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου.

2.7. ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

2.7.1. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2.7.2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

2.7.3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

2.7.4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης, δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

2.7.5. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

2.7.6. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

2.7.7. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

2.7.8. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

2.7.9. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δε δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

2.7.10. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού - χρήστες που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές. Οι χρήστες, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, αποδέχονται και το ανωτέρω ενδεχόμενο και δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο.

2.7.11. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.), ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΔΥΠΑ κ.λπ.).

2.8. Συνδρομητικά Πακέτα Υπηρεσιών/Προϊόντων

2.8.1. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε συνδρομητικά πακέτα με περιεχόμενο (υπηρεσίες/προϊόντα) που καθορίζεται και παρέχεται από τρίτους παρόχους.

2.8.2. Η αγορά συνδρομητικού πακέτου προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων Χρήσης και συνεπάγεται τη σύναψη συμφωνίας για συνδρομή, η οποία ανανεώνεται αυτόματα για κάθε περίοδο που έχει οριστεί εκτός και εάν ακυρωθεί από τον χρήστη.

2.8.3. Η πληρωμή για τα συνδρομητικά πακέτα πρέπει να πραγματοποιείται με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που παρέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Προκειμένου ο χρήστης να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, πρέπει να αποδεχτεί τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

2.8.4. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνδρομή τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου οποτεδήποτε, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που καθορίζονται από τον Τρίτο Πάροχο. Η ακύρωση θα αφορά την ανανέωση της συνδρομής. Δεν παρέχονται επιστροφές για τις ήδη πραγματοποηθείσες πληρωμές.

2.8.5. Η KIDS PROJECT δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν διακοπές υπηρεσιών ή οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από Τρίτους Παρόχους.

2.8.6. Η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου συνδρομής, εκτός και αν χρήστης ακυρώσει τη συνδρομή του πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

2.8.7. Κατά τη διαδικασία αυτόματης ανανέωσης, πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα που ο χρήστης έχει καθορίσει για την πληρωμή της συνδρομής. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα είναι ανεπαρκές, ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της συνδρομής, προκειμένου να διαθέσει το απαραίτητο ποσό για την ανανέωση της συνδρομής. Κατόπιν αυτής της ειδοποίησης, εάν το υπόλοιπο στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα εξακολουθεί να μην είναι επαρκές για την αυτόματη ανανέωση, η συνδρομή δε θα ανανεώνεται.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «KIDS PROJECT», που εδρεύει στο Ν. Πύργο, Ευβοίας T.K.: 34200, με ΑΦΜ 044690354, ΔΟΥ Εύβοιας, καλούμενη εφεξής «KIDS PROJECT», αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η KIDS PROJECT χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν αγοράζετε προϊόντα, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν τη Δήλωση ενώ αν είστε ήδη πελάτης ή συνεργάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας με την KIDS PROJECT. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με τη δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από αυτές, ενδέχεται να παρέχονται επίσης κατά το στάδιο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Ποιοι είμαστε

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η KIDS PROJECT, το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Δεδομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην KIDS PROJECT υπάρχει ισχυρή δέσμευση επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τους Ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό νόμο και κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων (στο εξής συλλογικά θα αναφέρονται ως «νόμοι περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΔΠΧ»).

2. Δεδομένα που συλλέγουμε και η χρήση τους

Η KIDS PROJECT συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:

 • Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
 • Δικής σας συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε/άρετε οποτεδήποτε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω.

Η χρήση δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας του διαδικτυακού τόπου κατά τη συλλογή τους. Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες ή συνεργάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην KIDS PROJECT τα δεδομένα σας. Συμπληρώνοντας τη φόρμα Επαφής στην ιστοσελίδα https://www.kidsproject.gr/register/ θεωρούμε ότι συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλετε. Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, όνομα λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να δημιουργήσουμε προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Παραδείγματα χρήσης ΔΠΧ που πραγματοποιείται από την KIDS PROJECT είναι τα ακόλουθα:
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για τη διαχείριση παραπόνων σας

3. Πως συλλέγονται τα στοιχεία

Η KIDS PROJECT συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλετε και σας αφορούν μόνο εν γνώσει σας. Η KIDS PROJECT δε συλλέγει πληροφορίες για τους Επισκέπτες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Όταν κάνετε εγγραφή με τη φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης και τηλέφωνο.
 • Όταν συνεργάζεστε και συναλλάσσεστε μαζί μας συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εμπορική μας συναλλαγή όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός.
 • Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και προτιμήσεις σας.
 • Όταν στέλνετε email στην KIDS PROJECT συλλέγουμε την διεύθυνση email, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας.

 • Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας πριν τη συλλογή των δεδομένων και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  4. Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

  Δεν εμπορευόμαστε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.). Η KIDS PROJECT διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η ιστοσελίδα μας https://www.kidsproject.gr συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν την ομαλή σας πλοήγηση, όπως είναι τα αρχεία cookies. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δε θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενό της. Η KIDS PROJECT θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την KIDS PROJECT στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της KIDS PROJECT, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

  5. Μέτρα προστασίας

  Στην KIDS PROJECT λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει βέλτιστους τεχνικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών με στόχο την προστασία της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας αυτών.

  6. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

  Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας. Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας για τη χρήση των δεδομένων σας για ενέργειες μάρκετινγκ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρις ότου αιτηθείτε διαφορετικά ή και ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

  7. Τα δικαιώματά σας

  Στην KIDS PROJECT αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),
  • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ενδεχομένως μας ζητήσατε
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), όπου αυτό είναι δυνατό
  • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
  • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected])

  Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση της KIDS PROJECT ([email protected]). Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματά σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της KIDS PROJECT να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

  8. Κατάθεση αιτημάτων ή /και παραπόνων

  Η KIDS PROJECT κατέχει δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Ρόλος

  Επωνυμία

  Διεύθυνση

  Τηλέφωνο

  Φαξ

  Email

  Υπεύθυνος

  Επεξεργασίας

  KIDS PROJECT

  Ν. Πύργο, Ευβοίας T.K.: 34200

  Για την εξυπηρέτηση πελατών

  KIDS PROJECT

  +306906549161

  [email protected]

  Εποπτεύουσα Αρχή

  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

  +302106475600

  +302106475628

  [email protected]