Κλείσιμο

Ντβέικ Άιντα Ξένη

9 Aug, 2021

Επαγγελματικός προσανατολισμός: Αναγκαίος;

Η επιλογή επαγγέλματος είναι κάτι που απασχολεί τόσο τους εφήβους , όσο και τις οικογένειες τους.

Υπάρχουν έφηβοι που από πολύ νωρίς, έχουν αντιληφθεί τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους. Όμως είναι και εκείνοι που «ψάχνονται» ανάμεσα στις πολλές σχολές και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συμβάλλει ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Πώς ορίζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η προσπάθεια να βοηθηθεί το άτομο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του  και να κατανοήσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Πρόκειται για μια συμβουλευτική διαδικασία που βοηθάει τον μαθητή/ έφηβο στην αυτοπληροφόρηση, στην αυτογνωσία, στην στη λήψη απόφασης,στην προσπάθεια ανάπτυξης θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης  και σκοπό έχει να προσανατολίσει και όχι να παγιώσει τις επιλογές.


Αποκλειστική προσφορά από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Ψυχογραφείν» με δωρεάν αξιολογήσεις Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο. Δείτε την προσφορά εδώ


Αναγκαίος;

Ναι θα μπορούσε , κυρίως σε περιπτώσεις αναποφασιστικότητας, όμως να θυμόμαστε ότι παίζει συμπληρωματικό ρόλο στον ήδη υποψιασμένο έφηβο για το πού να κατευθυνθεί και τι τελικά ταιριάζει καλύτερα στον ίδιο και την προσωπικότητά του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Ψυχογραφείν» θα βρείτε εδώ