Κλείσιμο
author image

ΜΑΡΘΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδική Παιδαγωγός Φιλόλογος MA Special Education / B.T.E.C Edexcel Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Υπεύθυνη Εκδόσεων my-book.gr & Κέντρου Αγωγής Παιδιού & Εφήβου "Εξέλιξη"

4 Oct, 2021

Σε τι διαφέρει η Δυσλεξία από τη Δυσγραφία;

Τι νοείται ως Δυσλεξία;

Η δυσλεξία ως μαθησιακή διαταραχή αφορά κυρίως τη δυσκολία στην ανάγνωση παρά τη φυσιολογική νοημοσύνη και την επίδοση ενός παιδιού στα άλλα μαθήματα. Πιθανότατα η δυσκολία αυτή επηρεάζει τη γραφή και τον συλλαβισμό. Συχνά τα παιδιά με δυσλεξία αδυνατούν να απομονώσουν ήχους σε γράμματα ή να δημιουργήσουν λέξεις συνδυάζοντας τους ήχους.

Ορισμένα από τα πιθανά συμπτώματα της δυσλεξίας είναι τα ακόλουθα:

 • Δυσαναγνωσία και δυσκολία στην προφορά λέξεων και στη διάκριση της σειράς γραμμάτων
 • Αδυναμία στην ορθογραφία και στη σωστή αξιοποίηση γραμματικών κανόνων
 • Αδυναμία στην κατανόηση κειμένων και στην ακολουθία μίας σειράς οδηγιών
 • Δυσκολία στην οργάνωση πληροφοριών και των σκέψεων στον προφορικό λόγο
 • Αποφυγή ανάγνωσης λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης
 • Ελλιπής οπτική μνήμη

Προτείνεται καθοδήγηση για την αναγνώριση ήχων και την αποκωδικοποίηση λέξεων, όπως και η αξιοποίηση της πολυαισθητηριακής μεθόδου για να επικεντρώνονται τα παιδιά σε όλες τις αισθήσεις συνδυαστικά. Ταυτόχρονα, η ενθάρρυνση του παιδιού να ακούει ηχογραφημένα βιβλία, η δυνατή ανάγνωση με στόχο το άκουσμα ποικίλων ιστοριών και τέλος η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων που μετατρέπουν την ομιλία σε κείμενο ή η αξιοποίηση τραγουδιών για παιδιά μικρότερης ηλικίας συνεισφέρουν στην ενίσχυση της μνήμης.

Τι νοείται ως Δυσγραφία;

Όταν αναφέρεται κανείς στη δυσκολία της γραφής εννοεί τη μαθησιακή δυσκολία της δυσγραφίας. Συγκεκριμένα, η δυσγραφία αφορά στην οργάνωση και έκφραση των σκέψεων και των ιδεών ενός παιδιού στον γραπτό λόγο λόγω έλλειψης συνοχής. Η δυσκολία αυτή βρίσκεται σε δυσαρμονία με τη νοημοσύνη του ατόμου και βασίζεται σε νευρολογικούς μηχανισμούς.

Ορισμένα από τα πιθανά συμπτώματα της δυσγραφίας είναι τα ακόλουθα:

 • Καθυστέρηση στη γραφή και δυσκολία στη λαβή του μολυβιού
 • Έλλειψη οργάνωσης γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων, καθώς και πληροφοριών στη γραπτή μορφή
 • Λανθασμένη χρήση σημείων στίξης
 • Σύγχυση στη σύνδεση των προτάσεων και στη διάκριση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων
 • Αδυναμία στην ορθογραφία και στη σωστή αξιοποίηση κανόνων
 • Δυσανάγνωστή γραφική αποτύπωση λέξεων

Προτείνεται εργοθεραπεία και λογοθεραπεία για να ενισχυθεί η επιδεξιότητα των παιδιών. Παράλληλα, σημαντική είναι η διάθεση επιπρόσθετου χρόνου σε διαγωνίσματα γραπτής μορφής. Επιπλέον, η χρήση διαγραμμάτων και η εκμάθηση λέξεων που μπορούν να αξιοποιούνται στην αρχή προτάσεων βοηθούν στο να είναι σε θέση τα παιδιά να απαντούν πιο άμεσα στις εργασίες τους.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία και η δυσγραφία, δεν οφείλονται σε τεμπελιά ή χαμηλή νοημοσύνη. Μαθαίνοντας αλλιώς αποδεικνύεται πως τέτοιου είδους αδυναμίες αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Οι εκδόσεις www.my-book.gr παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις υποστήριξης για παιδιά με δυσλεξία και δυσγραφία!

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις My-Book.gr θα βρείτε με ένα κλικ στην εικόνα

Πηγή