Κλείσιμο

ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ

Τι είναι η ΔΕΠ-Υ και πώς επιδρά η Νευροανάδραση;

Πώς ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ μπορεί να βοηθηθεί από τη Νευροανάδραση;

ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ10 May, 2021