Κλείσιμο

First Aid Athens

Εθελοντική Ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση Πλήρους Απόφραξης Αεραγωγού (Πνιγμονής)

Εκπαιδευτικό Βίντεο Παροχής Πρώτων Βοηθειών

First Aid Athens5 May, 2022

ΚΑΡΠΑ σε Βρέφη

Εκπαιδευτικό Βίντεο Παροχής Πρώτων Βοηθειών

First Aid Athens15 Apr, 2022