Κλείσιμο
ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ & ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ logo

ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ & ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

+30 6992 051 535
Θεσσαλονίκη
Άνοιγμα Χάρτη

Περιγραφή

Κριτικές

Επικοινωνία

Μαθαίνω να κινούμαι, κινούμαι για να μαθαίνω

με σιγουριά και ασφάλεια μέσα στη φύση!

Η Δημιουργική Ομάδα Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν προσφέρει προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα προγράμματα που προτείνει η ομάδα μας είναι:

Το κινητικό σχολείο του δάσους

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής σε δασικό περιβάλλον όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και τη φύση μέσω του κινητικού παιχνιδιού.

Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής υποβοηθούμενο από το άλογο όπου τα παιδιά εμπλουτίζουν το κινητικό τους ρεπερτόριο και αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το άλογο.

Οι δραστηριότητές μας εκτελούνται με την μορφή παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια και το περιεχόμενό τους προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και τα περιεχόμενα των προγραμμάτων μας υποστηρίζουν τη συμμετοχή παιδιών με αυτισμό, αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής συναρμογής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και παχυσαρκία.

Ανακαλύψτε τα προγράμματά διαβάζοντας περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας treislaloun.org

Σκοπός της Δημιουργικής Ομάδας Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν είναι:

  • Να αναπτύξει την αυτενέργεια και την αυτονομία των παιδιών σ' ένα πλαίσιο ομαδικών κινητικών εμπειριών.
  • Να βελτιώσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών.
  •  Να εμφυσήσει την αγάπη για τη φυσική δραστηριότητα και για τη ζωή στην ύπαιθρο.
  • Να αποτελέσει θετική επίδραση στην υγεία και στην ευεξία των παιδιών.
  • Να αναπτύξει το ενδιαφέρον των παιδιών για εκπαιδευτικά θέματα όπως ο κύκλος του νερού, ο κύκλος της φύσης, πώς λειτουργεί ο πλανήτης και το σύμπαν.
  • Να καλλιεργήσει τη συνείδηση των παιδιών για την οικολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Να διαμορφώσει θετικές στάσεις για την υγιεινή διατροφή και να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα τρία σημεία της φιλοσοφίας μας είναι: 

Μαθαίνω να κινούμαι

Όχι μόνο ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και εκμάθηση των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων αλλά και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μέσω των διαδικασιών της κινητικής μάθησης.

Κινούμαι για να μαθαίνω

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η κίνηση παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών εξαρτάται από τις προκλήσεις για νέες εμπειρίες. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία που αποκτά το παιδί μέσω των αισθήσεων.

Μέσα στη φύση και σε αλληλεπίδραση με το άλογο

Το φυσικό περιβάλλον και το άλογο παρέχουν ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων και δημιουργούν ένα κλίμα χαλάρωσης, μία ιδανική συνθήκη για μάθηση κινητικών δεξιοτήτων και άλλων εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Για τη συμμετοχή του παιδιού/παιδιών στα προγράμματά μας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος Βασίλη Κανακάρη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Πληροφορίες για τα ψυχοκινητικά προγράμματα στα  τηλ επικοινωνίας: +30 6992 051 535 | e-mail: [email protected]

Λιγότερα