Κλείσιμο

Σχηματίζω ρήματα από ουσιαστικά - Εκτυπώσιμο φύλλο εργασίας

Είναι φανερό ότι τα παιδιά ιδιαίτερα στις μέρες μας, δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την ορθογραφία και κυρίως τη θεματική, καθώς αυτή είναι κυρίως που δεν επιτρέπει κανόνες όπως η καταληκτική, αλλά είναι αναγκαίο να τη γνωρίζουν απο μνήμης.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για να εξασκηθούν τα παιδιά στην θεματική ορθογραφία είναι να σχηματίζουν λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Π.χ καρφί --> καρφώνω.

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες κατηγορίες λέξεων π.χ ουσιαστικά --> ρήματα ή ρήματα --> επίθετα και το αντίστροφο. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εντάσσουν τις λέξεις σε μία οικογένεια, όπου όλες γράφονται με το ίδιο θέμα. Ετυμολογικά λοιπόν, γνωρίζοντας δηλαδή από που προέρχεται η κάθε λέξη μαθαίνουν και το πώς γράφεται! Ταυτόχρονα όμως κάνουμε και επανάληψη στις καταλήξεις των ρημάτων (-ίζω, -αίνω, -εύω, -ώνω)!

Φυσικά για να πετύχουμε σημαντική βελτίωση, όπως όλα έτσι και στο κομμάτι της ορθογραφίας, χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση. Ποτέ τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς προσπάθεια και επιμονή !

Πηγή εικόνας