Κλείσιμο
event logo

Μαθαίνοντας τις λέξεις αλλιώς - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΛΛΙΩΣ»

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σκοπός είναι την εκμάθηση μεθόδων διδασκαλίας της ορθογραφίας με τη βοήθεια της πολυαισθητηριακής μεθόδου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:

  • σε επίπεδο γνώσεων είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο εκμάθησης των καταλήξεων διαφόρων τύπων της νέας ελληνικής.
  • σε επίπεδο ικανοτήτων στόχος είναι να αξιοποιήσουν την πολυαισθητηριακή μέθοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό τρόπο.
  • σε επίπεδο στάσεων στόχος είναι να απαλλαγούν οι συμμετέχοντες από μη ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας.

Έναυσμα σχεδιασμού ενός προγράμματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της ορθογραφίας ήταν η δυσκολία πολλών παιδιών να κατανοήσουν τους βασικούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ορθογραφική τους ικανότητα. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και προωθώντας μία παιδαγωγική μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στρατηγικών που βοηθούν στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υιοθετώντας το υλικό και τη μεθοδολογία του my-book.gr η μάθηση και η γνώση αποκτούν βαθύτερο νόημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν διδακτικό σεμινάριο εκπαίδευσης απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, σε λογοθεραπευτές, σε εργοθεραπευτές, σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία κατά την εκμάθηση της ορθογραφίας και σε γονείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών τους.

Τι προσφέρουμε;

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Επιμορφωτικό υλικό
  • E-book [Πολυαισθητηριακή Διδασκαλία Θεματικής Ορθογραφίας]: πρωτότυπο και αδημοσίευτο υλικό
  • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Ομιλητές

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή και την παροχή πιστοποίησης και επιμορφωτικού υλικού στο σεμινάριο του my-book.gr είναι: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Κάμερα και Μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στις ομαδικές δραστηριότητες.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Wednesday 08/02
22:00
Μαθαίνοντας τις λέξεις αλλιώς - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 35,00 €