Κλείσιμο
event logo

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

→ Σκοπός: εφαρμογή παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων οι οποίες αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά, την επικοινωνία και την ανάπτυξη των συναισθημάτων των παιδιών με διαταραχές.

→ Στόχοι

 • Επίπεδο γνώσεων: κατανόηση της έννοιας της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εύρεση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που χρειάζεται να βελτιωθούν
 • Επίπεδο στάσεων: διαμόρφωση δομημένων δραστηριοτήτων για την επίτευξη του στόχου της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 •  Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο – Χαρακτηριστικά και αρχές ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
 2. Οφέλη ενός ψυχοθεραπευτικού προγράμματος
 3. Αναγνώριση καταστάσεων παιδιών στις οποίες απαιτείται ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση
 4. Χρήση διαγνωστικών τεστ για την ανάδειξη αποτελεσμάτων
 5. Εκτίμηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και των αναγκών του κάθε παιδιού ξεχωριστά
 6. Εκμάθηση της γενικότερης μεθοδολογίας που ακολουθείται σε ένα πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
 7. Αξιοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων/τεχνικών για τη συναισθηματική ενίσχυση των παιδιών
 8. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης
 9. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 10. Συμβουλευτική γονέων, ειδικών θεραπευτών και συζήτηση

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές 4-6 & 6-9, Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

 Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • PC / laptop / tablet
 • Σύνδεση internet
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Tuesday 07/02
22:00
Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Παρέμβασης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 45,00 €