Κλείσιμο
event logo

Εκπαίδευση σε μεθοδολογία οργάνωσης μελέτης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΘΕΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σκοπός είναι η εκμάθηση μεθοδολογίας για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της μελέτης 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και της διαχείρισης του χρόνου
 • Επίπεδο ικανοτήτων: χρήση τεχνικών συγκέντρωσης και αντιμετώπισης αναβλητικότητας
 • Επίπεδο στάσεων: εφαρμογή ορθών μεθόδων μελέτης για την ενίσχυση του κινήτρου μάθησης

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας
 • Γονείς παιδιών εφηβικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

Περιεχόμενο

 1. Μελέτη -  Τύποι μάθησης
 2. Οργανωμένη τήρηση σημειώσεων
 3. Διαχείριση χρόνου – οργάνωση προγράμματος
 4. Τεχνικές συγκέντρωσης - απομνημόνευσης
 5. Αντιμετώπιση αντιδραστικών συμπεριφορών και αναβλητικότητας
 6. Στρατηγικές μελέτης
 7. Δημιουργικές τεχνικές
 8. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης
 9. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 10. Προτάσεις για οργάνωση μελέτης

Τι περιλαμβάνει:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book “Τεχνικές Μελέτης Θεωρητικών Μαθημάτων” και “Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μελέτης για Μαθητές Δημοτικού”
 • Πιστοποιητικό διδακτικής μεθοδολογίας my-book.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • PC / laptop / tablet
 • Σύνδεση internet
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του. 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Tuesday 07/02
22:00
Εκπαίδευση σε μεθοδολογία οργάνωσης μελέτης - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €