Κλείσιμο
event logo

Οργάνωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ομιλητές:

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου «Δόμηση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» είναι:

Σκοπός: ενίσχυση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων κατάκτησης των απαιτούμενων σταδίων της προφορικής και γραπτής έκφρασης

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εφαρμογή αρχών υποστηρικτικής διδασκαλίας
 • Επίπεδο στάσεων: καλύτερη αντίληψη στρατηγικών ανάπτυξης προφορικής και γραπτής έκφρασης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Δόμηση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» απευθύνεται σε:

 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο «Δόμηση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» θα αναλυθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο προφορικού και γραπτού λόγου και μορφών αξιολόγησης
 2. Διαφορές και ομοιότητες προφορικού και γραπτού λόγου
 3. Προβλήματα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου
 4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δόμηση του λόγου
 5. Διδακτικά εργαλεία για τη δόμηση του προφορικού και γραπτού λόγου
 6. Προτάσεις τεχνικών παρέμβασης που ενισχύουν τον επικοινωνιακό τομέα
 7. Τρόποι απόδοσης του προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο
 8. Διαμόρφωση σχεδίων διδασκαλίας
 9. Μελέτες περίπτωσης - εξαγωγή συμπερασμάτων
 10. Συμβουλευτική για τη δόμηση μίας θετικής σχέσης με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Αποκατάσταση Δυσλεξίας, Τεύχος Β’]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ευρώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

PC / laptop / tablet

- Σύνδεση internet

- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

Οι παροχές του σεμιναρίου θα σταλούν μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Οργάνωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €