Κλείσιμο
event logo

Αφηγηματική και Περιγραφική Ικανότητα ως Κειμενικά Μέσα Προφορικού και Γραπτού Λόγου - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

«ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών για τη διαμόρφωση μίας σταδιακής προσέγγισης της δομής της αφηγηματικής και περιγραφικής ικανότητας.

Στόχοι:

  • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του αφηγηματικού λόγου ως κειμενικού μέσου και των βημάτων προσέγγισης της περιγραφικής ικανότητας.
  • Επίπεδο ικανοτήτων: χρήση αφηγηματικού και περιγραφικού λόγου για επικοινωνιακούς και μη σκοπούς.
  • Επίπεδο στάσεων: προσέγγιση αφηγηματικού λόγου και περιγραφικής ικανότητας με μεθοδικό τρόπο μέσω του παιχνιδιού.

Έναυσμα σχεδιασμού ενός προγράμματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της αφηγηματικής-περιγραφικής κατανόησης ήταν η αδυναμία της αφηγηματικής και περιγραφικής ικανότητας των παιδιών με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται δυσκολίες στον επικοινωνιακό τομέα. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και προωθώντας μία παιδαγωγική μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στρατηγικών που βοηθούν στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υιοθετώντας το υλικό και τη μεθοδολογία του my-book.gr η μάθηση και η γνώση αποκτούν βαθύτερο νόημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν διδακτικό σεμινάριο εκπαίδευσης απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, σε λογοθεραπευτές, σε εργοθεραπευτές, σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία κατά την εκμάθηση της ορθογραφίας και σε γονείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών τους.

Τι προσφέρουμε;

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Επιμορφωτικό υλικό
  • 2 E-book [Αφηγηματική ικανότητα –Περιγραφική ικανότητα] 
  • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr

Oμιλητές 

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

Ζάβρα Νίκη

Φιλόλογος/Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Επιμελήτρια/Συγγραφέας

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή και την παροχή πιστοποίησης και επιμορφωτικού υλικού στο σεμινάριο του my-book.gr είναι: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Κάμερα και Μικρόφωνο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στις ομαδικές δραστηριότητες.

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Sunday 12/02
22:00
Αφηγηματική και Περιγραφική Ικανότητα ως Κειμενικά Μέσα Προφορικού και Γραπτού Λόγου - Ασύγχρονη Παρακολούθηση
Online Διαδικτυακά
από 40,00 €