Κλείσιμο
event logo

Εκπαίδευση Στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες WISC – V

Περιγραφή

Διοργανωτής

Επικοινωνία

Διαδικτυακό Πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει ευρεία χρήση από δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, σε ιδιωτικά γραφεία ψυχολόγων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, μονάδες ψυχικής υγείας. Είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών. Πέρα από την εκτίμηση της νοημοσύνης, αποκαλύπτει τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού/εφήβου, τις κλίσεις και τα ταλέντα του και μπορεί να καθοδηγήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Από τις τρεις διαστάσεις νοημοσύνης του έως τώρα χρησιμοποιούμενου εργαλείου για την εκτίμηση της νοημοσύνης (WISC III), το WISC V εισάγει έξι διαστάσεις νοημοσύνης οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή τόσο στη διάγνωση και εντοπισμό των αναπτυξιακών ή μη δυσκολιών όσο και στην ανάδειξη των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού/εφήβου.

Ως εκ τούτου, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον ειδικό ψυχικής υγείας όπου μέσα από την εκπαίδευση από νευροψυχολογική σκοπιά και ερμηνεία θα καταστεί έτοιμος να χορηγήσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και ευρήματα της κλίμακας WISC VGR .

Σάββατο 18 Μαίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Πληροφορίες για το WISC V- Διαφορές με προηγούμενες εκδόσεις
 • Οδηγίες Εξέτασης
 • Παρουσίαση των υποκλιμάκων WISC

Κυριακή 19 Μαίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Ανάλυση των Δεικτών (Κύριων και Βοηθητικών)
 • Οδηγίες Χορήγησης (Πλαίσιο Εξέτασης-Προετοιμασία Χορήγησης)
 • Οδηγίες Βαθμολόγησης

Σάββατο 25 Μαίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Βαθμολόγηση
 • Εξαγωγή Δεικτών
 • Ερμηνεία

Κυριακή 26 Μαίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Σύνταξη Αναφοράς
 • Παρουσίαση Αναφορών
 • Παρουσίαση Περιπτώσεων κλινικών πληθυσμών

Σάββατο 01 Ιουνίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Πρακτικό Μέρος: Παρουσίαση πραγματικού περιστατικού
 • Χορήγηση και Βαθμολόγηση
 • Συζήτηση επί πρακτικών θεμάτων

Κυριακή 02 Ιουνίου 2024 στις 10:00-15:00

 • Πρακτικό Μέρος: Ερμηνεία πραγματικού περιστατικού
 • Συγγραφή Έκθεσης πραγματικού περιστατικού
 • Συζήτηση/Ανάλυση πραγματικού περιστατικού

Εισηγήτρια: Ευγενία Παπαχριστοπούλου, Ψυχολόγος-Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc Ιατρικής Αθηνών

Επισμηναγός Π.Α ε.α

Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας SCG- Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδας

«Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή σε άτομα που πρόκειται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους οποίους χορηγείται πιστοποίηση.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για συμβούλους ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές καθώς και εκπαιδευτικούς στους οποίους και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.»


• Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης Εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ.

• Στα Διαδικτυακά Σεμινάρια η Βεβαίωση παρακολούθησης στέλνετε ηλεκτρονικά μετά το πέρας του σεμιναρίου ή μπορείς εάν επιθυμείς να την παραλάβεις από το κέντρο μας.

 

Περισσότερα

Ημερομηνίες

Saturday 18/05
07:00
Εκπαίδευση Στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες WISC – V
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ - Κέντρο Θεραπευτικής Συμβουλευτικής Παιδιών και Ενηλίκων, Αθήνα (Αττική) Χαλάνδρι
από 210,00 €